Από την Ελευθεροτυπία της 20ης Δεκεμβρίου 2013.Σκουπιδότοπος.