Από την Ελευθεροτυπία της 19ης Δεκεμβρίου 2013.Πινακίδες.