อิเกาหลีสิบแปดเอ๋อเหรอเพลียแคม จ้างกูไปเช็ดฮูดากให้ นี่มึงเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนตอบกูมา? #edit