Felt #earthquake M4.4 strikes 1 km SE of Podgorica (Montenegro) 28 min ago. Please report to: http://bit.ly/1gWLxfL