81 degrees today, 23 degrees tomorrow, 12 degrees on Monday. Welcome to Dallas- @CaroIssa @avrilmair @nicholasrytting