@JurusanIPS Ini waktu kabaret X5, SMAN 1 CIRUAS :') #JamanSMA