ทหารหน่วยเสนารักษ์ จาก ช.พัน1 รอ. ก็โดนแก๊สด้วยแต่ยังยืนยันจะช่วยเหลือประชาชนจนสุดความสามารถ