White corn + White IPA = Black Friday | s/o @deschutesbeer #Oregon #PNW