เขียนเต็มๆ ยศไม่ได้เลยเอาแบบย่อๆ แทนละกันเนาะ ให้แคสซิโอเปียทุกคนเลย... #coke #cassiopeia