@Beingsalmankhan #MashAllah....#Chand #Gulab Aur #Ap....Aik Se Lagte Ho Ji :))))