Oribe Peralta celebrates Mexico's first goal! (GIF)