Τι πρέπει να κάνει ο Τατσόπουλος για να τον αναλάβει η Κωνσταντοπούλου;