Από την Ελευθεροτυπία της 19ης Νοεμβρίου 2013.Κόκκινες Γραμμές.