Kung ganito siguro setup ng PC ko. Sarap maglaro ng video games niyan! :) Wala ng tayuan. HAHA! :)