Obama Invite http://fb.me/ZgkIimY4  @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @K24Tv @CitizenTVKenya