Нобелын энx тайвны шагнал.3нүцгэн эр бие биеийнхээ мөрөн дээр гараа тавьснаар дүрслэгдсэн байдаг #medal