รัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตยจริง ๆ เค้าฟังเสียงประชาชน เจอเข้าแบบนี้เค้าลาออกไปนานแล้ว