การเคลื่อนไหวของไห่เยี่ยนจาก 21:30 เมื่อคืนนี้ จนถึง  04:47 เช้านี้