เห่อเสื้อใหม่ ยังไม่ได้ซักเลย ใส่แม่ง -3- #BMIR #TU #inspire #เสื้อสวย #ชอบมาก #กลิ่นเสื้อใหม่