Obama2 watch 'Mandela' film @ #WhiteHouse screening #Kenya http://bit.ly/1iS9wvz