Vandaag in het #Wilbrinkbos begonnen met de dunning van de loofhout vakken. #geïntegreerdbosbeheer #brandhout