ติ๋มผู้ใสซื่อบริสุทธิ์..................... #defineบริสุทธิ์ค่ะ