งาน"รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"วันที่ 12 ธันวาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ ไปให้กำลังใจพอ.กันเยอะๆน้า