คนเดียวกันจริงๆด้วยแฮะ แต่ใช้ชื่อในวงการถ่ายแบบเปนอีกชื่อ หรือนามแฝงในวงการ