November, 1975: A Korean artist at the Uffizi, by Rolando Cherubini