ภูมิใจที่ได้เป็นจุด ๆ หนึ่งในภาพนี้ ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ดังที่สุด cr. pix FB Korn Chatikavanich #4Nov2013