Wearing a Minion Shirt today! ☺ Courtesy of @rmonaja32 ☺ #OOTD #Minion #Bello #Leggings #Turquoise