Uitdagingen inzet #smartphones door #MKB grotendeels gelegen in werving deelnemers en data standaardisatie