because walanng magawa sa bahay punta na lang sa bahay ng iba XD