กูง้อที่ไหนล่ะ!! กูแอพเองก็ได้!! #ios หรอ! #ฮึ! #กูไม่มีอ่ะ!