Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!  #solidarity #dayanışma #antireport http://bit.ly/19QUIvh