Lalu yg mana yg dibongkar macan tim? :) @JimGunarso @donnyZetrost @yudhapati88