Kok sepi tim? Yg mana yg dibongkar macan? Hehehe @JimGunarso @donnyZetrost @yudhapati88