Red & not dead; tis season to #fungi #wild #forage