this movie was awesome!! wowow :D   @Metallica    #MetallicaMovie  #lovelustfaithdreams @30secondstomars