#ichigo kyu my very own version of strawberry shortcake.