Suspense nayo... lol http://fb.me/6xzFPO2oW  @CapitalFM_kenya @KTNKenya @ntvkenya @K24Tv @citizentvkenya @CKIrubi