#off prvo po ćeru u školu, posle pravac Velika Morava jer #KG u blokadi četvrti dan.