Aanpak shameplekken, beslag op pand Zeereep 4 te #Noordwijk lees het op http://www.noordwijk.com