hindi lang yata flowers ang blooming ngayon ◡‿◡❁❁❁❁❁❁