OH SNAP!  ‏@ddockett  GOT #JACKEDUP BY @MoneyLynch! #UMADBRO? #GoHawks