@nokianesia @NokiaIndonesia #1020MobilePhotoDay #ID #Santaidigrandtropic #nokia #C601