"Tendréis que elegir entre la Bolsa o la vida"  (El Roto)