2005 drev jag en multimediafirma. (Det ni!) Har en pärm med viktiga papper kvar fortfarande: