وقتی در ویندوز اسکرین‌شات میگیرم سریع تو #Dropbox ذخیره میشه بدون اینکه نیازی به Paint باشه