instelling KINT van prins Laurent was 'religieuze organisatie' - we leren altijd bij (zelfs ex post)