#Uganda slaps new levy on Migingo fishermen #Kenya http://bit.ly/1d08K1t