"Είμαστε οι σφαίρες που θα γίνουν δάκρυα στα μάτια των παιδιών των νεκρών μπάτσων" #acab