เห็นแล้วรู้สึกว่ามีคำพูดเบาๆลอยเข้าหู "ไปอ่านหนังสือ" #OrphanBlack #cloneclub #cosima #GeekMonkey