Het boswijde lag er vanmorgen vredig bij. Op de keien langs de oever was iemand me al voor geweest; een #otter....